Ľudia si z rôznych dôvodov vytvárajú svoje osobné web prezentácie. Je to moderné, prečo to neskúsiť? Čo ich vedie k takémuto kroku?  Snáď snaha povedať svojmu okoliu kto som, čím sa zaoberám. Žijeme v mestách, kde je veľká koncentrácia obyvateľstva, ale často krát sa tu cítime osamotení. Chýba nám normálna, bežná komunikácia. Človek sa potrebuje podeliť s niekým o svoje zážitky, skúsenosti, prediskutovať bežné problémy, udalosť, ktorá sa ho dotkla, kultivovane skonfrontovať akýkoľvek svoj názor.  

    Dôvodov, prečo som sa rozhodol otvoriť tento môj profil, je niekoľko. Web stránka má snahu ukázať človeka s bohatými pracovnými skúsenosťami, ktorý mal to šťastie, že pracoval v podnikoch a firmách, ktoré vyžadovali znalosti a vzdelanie v odboroch -  fyzika pevných látok, mikroelektronika, elektrotechnika, moderné telekomunikačné technológie, informačné technológie, datové siete, analýza databáz internetových providerov, kúpa a predaj nehnuteľností na realitnom trhu, fraud and fault management systems, atď. Práca v nich si vyžiadala nielen ohromné úsilie  na získanie odborných znalostí a skúseností, ale  i preukázať dôverychodné ľudské  charakterové vlastnosti - pracovitosť, zodpovednosť, čestnosť, asertivita v komunikácii, lojalita k vlastnej firme, korektnosť k partnerom. Rozhodol som sa odkryť niekoľko svojich mimopracovných záujmov, životných postojov a názorov, ktoré dokážu napovedať niečo viac o mne. 

   V niekoľkých kategóriách blogov sa budem snažiť  podeliť s Vami nielen o svoje zážitky z ciest v zahraničí, ale hlavne doma, na Slovensku. Máme nádhernú bohatú krajinu, ktorú nám svet v mnohých smeroch závidí. Úrodné polia, nádherné hory, nesmierne bohatstvo vôd, ktorá bude v blízkej dobe drahšia ako ropa, ešte stále srdečných, veľmi pracovitých a zručných ľudí, opierajúcich  sa o múdrosť a skúsenosti našich predkov. Každý kút Slovenska je niečím osobitý, hodný obdivu. 

    Po r.1989 sme sa rozbehli za hranice, súkromne i pracovne. Veľa cestujeme, prinášame si domov rôzne skúsenosti, zážitky. Hlavným cieľom písania mojich blogov, článkov je podeliť sa s Vami o všetko to pozítne, ktoré som videl v zahraničí. Moja optika vnímania bola vždy nastavená týmto smerom. Ale prečo tie dobré veci nezverejniť, nehovoriť o nich, nezobrať si príklad a nepokúsiť sa ich uplatniť doma, na našom Slovensku? Veď od nepamäti ľudia chodili na vandrovky, učili sa, stávali sa z nich zruční učni, neskôr majstri, ktorí doma našli uznávané uplatnenie. Dnes máme možnosť cestovať oveľa ďalej, vidieť oveľa viac kultúr, spoločenstiev, rôznych ľudských komunít, poznávať svet v jeho rôznorodosti a kráse. Možno dokážem niekoho doma inšpirovať, hoci by to bola i maličkosť. V tom vidím zmysel písania týchto článkov a v konečnom dôsledku opodstatnenosť vytvorenia tohto môjbo webu.  

    Dôležitým cieľom, ktorý si kladiem, je prispieť svojou troškou k pozdvihnutiu nášho národného povedomia. Nie iba vtedy, keď sa našim hokejistom darí a vyhrávame na majstrovstvách sveta. Po zoznámení sa s dielom "Sloveni a Slovensko", nášho svetoznámeho popredného jazykovedca Cyrila Hromníka, uznávaného v Indii, USA, Južnej Afrike a inde, som si uvedomil, že my všetci, Slováci, sme potomkovia jedného z najstarších národov v Európe. Iba sme doteraz o tom nevedeli! S úžasom som sledoval jeho prednášky, aj jeho osobný medailón  v STV ( Anjeli strážni, talkshow Aleny Heribanovej, jún 2015). Každý deň sa na nás valia z televíznych obrazoviek, z rádii, dennej tlače neuveriteľné informácie, neraz hraničiace s primitívnosťou, hlúposťou, ba i stupiditou najvyššieho zrna. Potrebujeme hovoriť a zaoberať sa praktickými vecami, ktoré ovplyvňujú náš denný život, potrebujeme sa oboznamovať so súčasnosťou i minulosťou, ktorá sa nás bytostne dotýka. Doma, na našom Slovensku. Nepotrebujeme utekať "za lepším životom", za každú cenu,  za hranice a život prežiť niekde pod  statusom večného „prisťahovalca“. Nie sme malým bezvýznamným národom bez histórie. Naopak, pevne patríme už niekoľko tisícročí do Európy. Naši predkovia, pod Vysokými Tatrami, žili od nepamäti. Naše dejiny, na našom slovenskom území, siahajú do obdobia minimálne 5000 rokov pred dneškom! Zoznámme sa s našou úmyselne zatajenou bohatou minulosťou a uchopme dnešok, naše slovenské veci verejné do vlastných rúk. Máme na to vlastný rozum, plné právo a povinnosť voči našim budúcim pokoleniam. Verím, že historický blog rozvinie diskusiu s Vami v tomto smere. 

 

TOPlist