Spracovanie dokumentárnych rodinných filmov s hudobným podmazom

Všetci máme množstvo fotografií z rôznych dovoleniek, akcií. Fotografujeme veľa a všetko, čo sa nám zdá byť zaujímavé. Keď však máme otvárať a prezerať jednotlivé adresáre, kde sa nachádza niekoľko stoviek súborov, po krátkej chvíli sme z toho unavení. Ako si to spríjemniť?
Jednoduchšie a zaujímavejšie je - pustiť si hudobný film. Náš vlastný, z vlastnej dovolenky, s hudobným podmazom, pesničkami, ktoré radi počúvame a ktoré sa viažu istým spôsobom k našej prežitej udalosti. Večerný, náš film, ktorý si môžme pozrieť na našej televíznej obrazovke. Keď už večer televízia, vyberme si naše programy, ktoré nás bavia. Stačí pripojiť PC k televíznemu monitoru, naliať si pohár dobrého vínka a v kruhu rodiny opäť prežiť, naše vlastné, romantické dovolenkové príbehy.
 
Zaoberám sa nielen tvorbou takýchto zábavných filmov. Snažím sa, pomocou skenerov a digitálnych fotoaparátov, uchovať staré vzácne rodinné fotografie, dokumenty ( rodné, krstné, sobášne listy, listy,atď.), ktoré potom s pridaním textu - histórie, vyústia do historických domácich filmov. Opäť, takýmto prehľadným spôsobom, sa môžme jednoduchým spôsobom stretnúť s blízkou i vzdialenou minulosťou našej rodiny.
 
Aj ďalšie výhody sú nepopierateľné
- menej priestoru v pamäti PC
- jednochý prenos 
- prehľadnosť
 
Na doplnenie krátka informácia :
 
1./ Som žiakom známeho dokumentárneho, humanitárneho a cestovateľského  fotografa  Antona Friča, ktorý mi  dal základy umeleckého vnímania krajiny, portrétov a večerného fotografovania. Počas niekoľkých dní, kedy som mal možnosť s ním fotografovať priamo " v teréne" som pochopil jeho pracovné metódy a filozófiu. Fotografia by mala mať určitú výpovednú hodnotu. Musí mať myšlienku. U portrétov snahy fotografov by mali smerovať k zachyteniu emócii. Akýchkoľvek. Radosť, strach, spokojnosť, obavy, cit, hnev, ľútosť. Celé spektrum obrovských možností. Nie je ani tak dôležité mať super kvalitný, ten najmodernejší fotoaparát. Dôležité je mať cit pre zachytenie životného momentu, ktorý je niečím zaujímavý, špecifický, hodný obdivu. Je veľa nádherných vecí, udalostí, ktoré bežne nevnímame. Ale sú okolo nás, dejú sa v našej blízkosti.  
 

Anton Frič pôsobil ako profesionálny fotograf v agentúre ČTK a v časopise Týždeň. Neskôr pôsobil ako fotograf na voľnej nohe. Po niekoľkých rokoch práce v redakcii časopisu Watt foto-video na pozícii redaktora a neskôr zástupcu šéfredaktora sa intenzívnejšie začal venovať svadobnej a rodinnej fotografii a písaniu článkov o fotografovaní. Je iniciátorom založenia Asociácie podtatranských fotografov a je aktívnym propagátorom fotografovania v podtatranskom regióne. Fotografuje s technikou Canon, Nikon a Fuji. 

2. /  Som poslucháčom Univerzity tretieho veku na STU v Bratislave. Na prednášku  „Informačná spoločnosť“ prvého (všeobecného) ročníka nadväzujú študijné odbory informačných a komunikačných technológií ( IKT ). V akademickom roku 2015/2016 ( druhý ročník)  a v akademickom roku 2016/2017 ( tretí ročník ) chcem pokračovať v štúdiu na dvojročnom štúdijnom odbore Digitálna fotografia I. a II. Odborný garantom študijného odboru je prof. Ing. P. Horváth, CSc. Absolventi predstavia svoje záverečné práce na výstavách fotografií, ktoré by sa mali konať v Kultúrnom stredisku obvodu Bratislava III a inde.

Štúdijný odbor: Digitálna fotografia I.

 • Dejiny a teória fotografie. Ovládanie a výber prístroja   
 • Obsah a kompozícia obrazu. Prenos do PC, archivácia
 • Krajina, panoráma. Práca v exteriéri
 • Fotografický portrét, autoportrét. Úprava súborov v PC
 • Zátišie  makrofotografia. Domáci ateliér
 • Technická fotografia. Fotoaparát, scaner, kamera, zvuk
 • Šport, divadlo, akcie. Príslušenstvo (objektívy, blesk)
 • Nočná fotografia. Snímanie v externých podmienkach
 • Figúra, skupina. Práca s ateliérovým vybavením
 • Mesto, architektúra. Celok, detail, interiér
 • Dokument, reportáž. Práca s profesionálnym fotoaparátom
 • Výtvarná fotografia. Osobitné spracovanie na PC
 • Prezentácia (média, web). Tlač, adjustácia
 • Skupinová tvorba

Štúdijný odbor: Digitálna fotografia II.

 •  Zopakovanie technických faktov o digit. fotografii a funkciách fotoaparátu
 • Digitál versus analóg. Výhody a nevýhody digitálnej fotografie
 • Štúdiová fotografia. Práca s ateliérovým vybavením
 • Portrét v exteriéri, v interiéri. Práca s modelkou
 • Aranžovaná – inscenovaná fotografia, význam a využitie
 • Fotografovanie rodiny, detí, zvierat. Dokumentácia bežného dňa
 • Fotografovanie na cestách. Dovolenkový denník
 • Dokumentárna fotografia – akcie, šport
 • Makrofotografia. Práca s detailom a technické zvládnutie makrofotografie
 • Archivácia fotografií. Efektívne ukladanie fotografií v PC
 • Práca s grafickým programom. Funkcie programu a úprava fotografií
 • Úprava portrétov v PC. Práca s grafickým programom a nástrojmi na retuš
 • Príprava fotografií do tlače a ich tlač. Technické zvládnutie procesu tlače
 • Výber a prezentácia fotografií. Tvorba osobného portfólia